Projekt Jaruščica


OPĆENITO

Zonu obuhvata planiranog zahvata u prostoru čini građevna čestica, k.č. 1347/1, k.o. Blato, ukupne površine 2.218 m2. Zona obuhvata približno je pravokutnog oblika s dužom stranom u smjeru sjever-jug.
Na predmetnoj zoni obuhvata planira se izgradnja slobodnostojeće građevine, višestambene zgrade sa 69 stambenih jedinica. Po katnosti zgrada se sastoji od jedne podzemne etaže, prizemlja i šest katova (Po+Pr+6). Visina zgrade, mjerena od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, iznosi 20,95 m. Stambena zgrada tlocrtno je pravokutnog oblika, maksimalnih dimenzija 61,80 x17,26 m, s dužom osi zgrade u smjeru sjever-jug.

Planirana zgrada je stambene namjene. Sastoji se od 69 stambene jedinice smještenih u 6 nadzemne etaže. U prizemlju su osim parkirališnih mjesta predviđeni i prostori za spremišta.
Kolni pristup na parcelu je sa sjeverne strane. Ulaz u podzemnu garažu ostvaren je preko rampe na sjeverozapadnom dijelu čestice, dok je ulaz na parkirališta u prizemlju ostvaren na zapadnom, južnom i istočnom dijelu čestice. Zgradi se pješački pristupa sa južne i istočne strane do dva zajednička ulazna prostora sa stubištima i dizalima koji vode do pojedinih etaža. Ulazni prostor i parkirališna mjesta u prizemlju se nalaze na istoj razini kao i okolni teren uz zgradu. U etažama podruma i prizemlja su planirane garaže sa spremištima stanara i prostorima za električne instalacije.

Organizacijski se stambena zgrada sastoji od dvije stubišne cjeline s ukupno 69 stambene jedinice: po 14 od 1. do 4. kata te ukupno 13 na 5. i 6. katu zgrade (dvoetažni stanovi). Vertikalna komunikacija ostvarena je dvokrakim stubištima s međupodestima i dizalima.
Svjetla visina etaže prizemlja je od 2,43 m do 2,55 m. Svijetle visine stanova (dnevni boravak, sobe, kuhinja, hodnici,kupaonice i wc-a) od poda do stropa su od 2,46 m do 2,66 m.
Unutarnja stolarija svijetle visine 210 cm sa zvučno izoliranim krilom, dovratnikom u širini zida, lakirana poliuretanskim lakom u tri nanosa u bijeloj boji, vrata prema dnevnom boravku ostakljena.
Ulazna vrata su protuprovalna i protupožarna (EI 30-Sm).
Oprema sanitarnih čvorova: ležeće kade/plitke tuš kade sa fiksnom staklenom stijenom na jednoj strani, konzolne sanitarije renomiranih proizvođača sanitarne opreme, ugradbeni vodokotlići renomiranih proizvođača s tipkom kao jedinim vidljivim elementom, jednoručne armature renomiranih proizvođača, zidovi sanitarnih čvorova opločeni keramikom I klase do stropa.
Armirano betonski zidovi i stropovi završna obrada gletanje i bojanje poludisperzivnom bojom Q3 obrada zidova iz GK ploča.
Plivajući pod 12,0 cm, obloga dnevnih boravaka, soba i hodnika sa izbjeljenim masiv standard hrastovim parketom, d= 14,00 mm, keramičke pločice I klase - sanitarni čvorovi, kuhinje, loggie i terase.

KONSTRUKCIJA ZGRADE

Konstrukciju stambene zgrade čine vanjski i unutarnji nosivi zidovi od armiranog betona debljine 18 cm i 20 cm. U podzemnoj etaži i djelom u prizemlju armirani zidovi debljine su 20 cm i 25 cm. Na određenim mjestima gdje je potrebno pojavljuju se armiranobetonske grede različitih dimenzija.
Nosiva konstrukcija armiranobetonskih zidova oslanja se na armiranobetonsku temeljnu ploču debljine 50 cm i 80 cm ispod podzemnog dijela zgrade.
Međukatne konstrukcije između etaža čine armiranobetonske stropne ploče visine 25 cm između podruma i prizemlja, prizemlja i 1. kata kao i između 4. i 5. kata, dok je između ostalih etaža armiranobetonska stropna ploča debljine 20 cm.
Konzolne ploče balkona i terasa također izvedene od armiranog betona visine 25 cm u dijelu prizemlja i 1. kata kao i između 4. i 5. kata., dok je između ostalih etaža armiranobetonska stropna ploča debljine 20 cm. Krovna konstrukciju čini armiranobetonska ploča (ravni krov) visine 20 cm. Pregradni zidovi izvesti će se od gipskartonskih zidova dimenzija 10 cm.

ZAVRŠNA OBRADA I IZOLACIJA

Završna obrada pročelja zgrade planira se izvesti ETICS fasadnim sustavom sa slojem toplinske izolacije od kamene vune debljine min. 15 cm i slojem završne plemenite pročeljne žbuke, te djelomično ETICS fasadnim sustavom sa slojem toplinske izolacije od kamene vune debljine min. 12 cm i slojem završne plemenite pročeljne žbuke u prizemlju zgrade.
Zidovi prema garažama i spremištima u prizemlju će se obložiti toplinskom izolacijom od kamene debljine 12 cm i završno obložiti slojem završne plemenite pročeljne žbuke.
Zidovi između stanova će se obložiti toplinskom izolacijom od kamene vune, debljine 5,0 cm i završno obložiti gipskartonskim pločama u dva sloja na metalnoj podkostrukciji.
Podrumska etaža (zidovi i temeljna ploča), izvode se s armiranim betonom s dodacima za vodonepropusnost za zaštitu od vode te toplinske izolacije od ploča polizocijanuratne pjene debljine 5 cm, za toplinsku zaštitu u dijelu grijanih komunikacija.
Završna obloga ravnog neprohodnog krova izvesti će se slojevima betona za pad prema mjestima odvodnje, bitumenske trake za zavarivanje s uloškom od ALU folije, toplinske izolacije od ploča ekstrudiranog polistirena (XPS) debljine 20 cm, krovne trake od mekanog PVC-a, PES filca, sa završnim slojem od prefabricirane betonske ploče.
Ravni prohodni krov (terase) izvesti će se slojevima betona za pad prema mjestima odvodnje, bitumenske trake za zavarivanje s uloškom od ALU folije, toplinske izolacije od ploča ekstrudiranog polistirena (XPS), debljine 10 cm, s prethodno izvedenim slojem od elastificiranog polistirena (EPS-T), krovne trake od mekanog PVC-a, PES filca na koje dolaze armirani cementni estrih, polimer-cementni hidroizlacijski premaz i protuklizna keramika.
U sanitarnim prostorijama i kuhinji plohe zidova će se dodatno izolirati polimercementnim hidroizolacijskim premazom u zoni prskanja vode, te završno obraditi keramikom. Slojevi podova u međukatnim konstrukcijama izvesti će se sa slojem armiranog cementnog estriha, elastično dilatiranog od obodne konstrukcije slojem elastificiranog ekspandiranog polistirena (EPS-T), debljine 2 cm. Završna obloga podova je parket, osim u mokrim prostorima (sanitarije i kuhinja), gdje će se pod dodatno izolirati polimercementnim hidroizolacijskim premazom,te završno obraditi protukliznom keramikom.
Završna obrada podova u zajedničkom stubištu izvesti će se s u keramici.

STOLARIJA I BRAVARIJA

Vanjski prozori izvesti će se s PVC profilima s prekinutim toplinskim mostom, s trostrukim low-E IZO-staklom s ispunom toplinski inertnim plinom, dva stakla premazana low-E premazom, debljina 4+16+4+16+4 mm.
Vanjska balkonska vrata (staklene stijene) izvesti će se s PVC profilima s prekinutim toplinskim mostom, s trostrukim low-E IZO-staklom s ispunom toplinski inertnim plinom, dva stakla premazana low-E premazom, debljina  4+16+4+16+4mm.
Ograde balkona, terasa i loggia izvesti će se djelomično u armiranom betonu, dodatno obloženi ETICS fasadnim sustavom, a djelomično kao aluminijska ograda. Minimalna visina ograde iznosi 90 cm.
Ograde stubišta izvesti će se u crnoj bravariji, visina ograde, rukohvata, minimalno 100 cm iznad površine gazišta stubišnog kraka.

GRIJANJE, HLAĐENJE I PRIPREMA TOPLE VODE

U građevinu će se ugraditi plinski kondenzacijski uređaji za grijanje i pripremu potrošne tople vode (ukupno 52 kom) i plinski štednjaci za potrebe kuhanja (ukupno 69 kom.). Za grijanje preostali 17 stanova se koristi dizalica topline.

 INSTALACIJA GRIJANJA – DIZALICA TOPLINE

Izvor topline za grijanje 17 od 69 stanova građevine biti će dizalica topline zrak/voda. Niskotemperaturna reverzibilna dizalica topline zrak-voda, za split monoenergetske sustave, radi do niskih vanjskih temperatura, pri smanjenom kapacitetu. Ovo osigurava dovoljan rad dizalice topline za najhladnije klimatske uvijete. Vanjska jedinica dizalice topline će se ugraditi na ravni krov građevine, dok će se unutarnja jedinica ugraditi unutar građevine, u prostor predviđen za opremu za grijanje. Spajanje između unutarnje i vanjske jedinice pomoću predizoliranih bakrenih cijevi s rashladnim sredstvom. Kao osnovni sustav grijanja prostorija građevine predviđen je dvocjevni sustav podnog grijanja.

INSTALACIJA GRIJANJA – PLINSKI KONDENZACIJSKI UREĐAJ

Kao primarni izvor topline za grijanje ostalih stanova (ukupno 52 kom) građevine previđena je dizalica topline zrak-zrak (split sustav koji ujedino služi i za hlađenje), dok će se plinski kondenzacijski uređaj koristiti kao alternativni izvor, kod niskih vanjskih temperatura, kada kapacitet dizalice topline nije dovoljan. Za potrebe grijanja u svaki pojedini stan će se ugraditi plinski kondenzacijski uređaj snage Q=24 kW. Kao osnovni sustav grijanja prostorija građevine predviđen je dvocjevni sustav radijatorskog grijanja (režima 60/40°C). Za potrebe grijanja i hlađenja prostora u građevinu će se ugraditi split klima sustav u izvedbi dizalice topline zrak-zrak.

INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA – SPLIT

Za potrebe grijanja i hlađenja prostora u građevinu će se ugraditi split klima sustav u izvedbi dizalice topline zrak-zrak.
Cijevna mreža grijanja/hlađenja izvesti će se iz predizoliranih bakrenih cijevi u kolutu predviđenih za takvu vrstu instalacije.
Vanjska klima jedinica - vanjska jedinica split sustava, namijenjena je za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad.
Unutarnje klima jedinice - unutarnje jedinice zidne izvedbe sa maskom su opremljene ventilatorom, trobrzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspazijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.

VENTILACIJA

Odsis zraka iz prostorija kupaona i sanitarnih čvorova prema okolini predviđen je ugradnjom odsisnih ventilatora sa timer-om, sa integriranom nepovratnom zaklopkom, i protupožarnom zaklopkom otpornosti 90 minuta, a upravljat će se preko rasvjete.
Dobava zraka u tretirane prostorije predviđena je ugradnjom prestrujne rešetke 325x125 za ugradnju u vrata.
Ventilatori će se ugraditi na ventilacijske cijevi koje će se voditi izvan objekta za svaki ventilator odvojeno.
Projektom se predviđa minimalno 4 izmjene zraka na sat.
U prostore kuhinje predviđena je ugradnja kuhinjskih napa koje nisu predmet ovog projekta. Ovom projektnom dokumentacijom definirane su ventilacijske cijevi za spoj nape. Svaka kuhinjska napa će se spajati na svoj ventilacijski kanal koji će se voditi izvan objekta za svaku kuhinju posebno. Ventilacijski kanal za potrebe kuhinja izvesti će se iz PVC cijevi.
Odsis zraka iz prostorija spremišta i prostora za elektro instalacije, prema okolini predviđen je ugradnjom odsisnih ventilatora sa timer-om, sa integriranom nepovratnom zaklopkom, a upravljat će se preko rasvjete. Za odsis iz spremišta se ugrađuju ZOV zračni odsisni ventili.

PLINSKA INSTALACIJA

U građevinu će se ugraditi plinski kondenzacijski uređaji za grijanje i pripremu potrošne tople vode (ukupno 52 kom) i plinski štednjaci za potrebe kuhanja (ukupno 69 kom). Za grijanje preostalih 17 stanova se koristi dizalica topline.
Predviđeno je da se u predmetnoj građevini ugrade kondenzacijski plinski grijači za grijanje i pripremu sanitarne tople vode snage 24 kW (52 kom), te plinski štednjaci snage 8 kW (69 kom). Kako se radi o plinskom aparatu koji radi neovisno o zraku u prostoru nije potrebno izvoditi dozračne i odzračne otvore za osiguranje dovoljne količine zraka za izgaranje. U zgradu će se ukupno ugraditi 13 dimnjaka tip kao Schiedel Multi na koje će se spajati plinski kondenzacijski grijači.

DIZALO

Planira se ugradnja dva osobna dizala prema HRN EN 81-20 s sinkronim električnim bezreduktorskim motorom s permanentnim magnetima, snage 5,1 kW ±5%, minimalno 180 uključivanja/sat. Dizala su električna na užad bez posebne strojarnice, nosivosti 8.000 kg/10 osoba, s visinom dizanja 18,09 m. Vozna okna izvesti će se u armiranom betonu.

NAČINI PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
INSTALACIJE VODOVODA I ODVODNJE
VODOVOD:

Opskrba pitkom vodom predviđena je priključkom građevine na vodoopskrbni sustav u Karlovačkoj cesti. Profil glavnog priključka građevine je PEHD d90 mm (nominalno 80 mm).
U vodomjernom oknu je predviđena dva glavna vodomjera:

  • glavni vodomjer sa radijskim očitanjem za sanitarnu profila 80 mm
  • glavni vodomjer sa radijskom očitanjem za požarnu potrošnju profila 50 mm

Za svaki stan je predviđene sekundarni radijski vodomjer smješteni u ormarićima na stubištima stambenih etaža. Unutarnja instalacija vodovoda za sanitarne potrebe izvodi se od mjesta vertikalnih usponskih vodova do pojedinih trošila u sanitarnim čvorovima. Topla voda stambenog dijela osigurava se plinskim bojlerima, odnosno u spremniku PTV-a za stanove sa dizalicama topline. Predviđena je ugradnja protočnih ventila ispred svakog potrošača, te na pristupačnim mjestima na ulazu u sanitarni čvor, radi mogućnosti odijeljivanja i parcijalne sanacije eventualnih oštećenja na instalaciji tijekom eksploatacije. Cijevni razvod se polaže na zidne plohe, prije žbukanja ili u montažne zidove od gipskartonskih ploča, na nosače nosivih elemenata pregradna, te podu sa zaštitnom ovojnicom od tvrde plastike.

ODVODNJA (INSTALACIJA KANALIZACIJE)
RAZVOD IZVAN GRAĐEVINE:

Sanitarno/fekalne i oborinske vode ispustiti će se u sustav javne odvodnje mješovitog tipa. Predmetni kanali su predviđeni od PVC ili PE cijevi, cijevi su vodonepropusne, sa ugrađenim spojnicama od gumenih brtvi. Radi redovitog održavanja, kontrole i čišćenja kanala, izvest će se kontrolna betonska revizijska okna. Okna su veličina definiranih prema uputama proizvođača. Sve interne prometne površine oko građevine predviđeno je odvoditi padovima usmjerenim prema linijskim kanalima. Radi se o internoj prometnoj površini za automobile za koje nije predviđen predtretman na separator ulja. Gravitacijski separator predviđen je izvan građevine u zelenoj površini a predviđeni su za prečiščavanje onečiščenih uljima otpadnih voda sa podova podrumskih etaža.

UNUTARNJA ODVODNJA – SANITARNE OTPADNE I OBORINSKE VODE:

Unutarnju kanalizacijsku mrežu predviđa se izvesti od PVC cijevi. Unutarnja odvodnja sanitarnih otpadnih voda predviđena je cjevovodom od tvrde plastike – horizontalni cijevni razvod, skupni, vođen ispod A-B ploče prizemlja (u podrumu -1) sa vertikalama u instalacijskim oknima. Vertikale se zaštićuju plaštom od gipskartonskih ploča i meke kamene vune, razvod u sanitarnim čvorovima izvodi se unutar slojeva podne konstrukcije. Fekalne vode upuštaju se preko tri priključna i kontrolna okana (PO) u kanalizacijski sustav. Hidrauličkim proračunom definirani su profili cijevi, te potrebni padovi pojedinih dionica u ovisnosti o protoci na pojedinoj dionici. Na spoju vertikale i horizontalnog razvoda, a unutar zaštitnog plašta instalacijskog okna, predviđena je ugradnja revizijskog fazonskog komada sa montažnim vratašcima – primjenit će se sustav za odzračivanje fekalne instalacije sa dvostrukim (paralelnim) vodom. Za fekalnu odvodnju odabrane su cijevi od tvrde plastike i pripadni fazonski i brtveni komadi. Vertikale će se izvesti od PP ili PE cijevi pojačane gustoće (tzv. niskošumne cijevi).
Iznad zadnje etaže stambenog dijela građevine na 6. katu predviđen je ravni neprohodni krov. Odvodnja krova organizirana je padovima podložnog betona prema krovnim vodolovima. Predviđeno više oborinskih vertikala, promjera 110 mm, sa spojem na odvodni cjevovod od tvrde plastike.
Odvodnja sa terasa i balkona predviđena je usmjeravanjem vode izvedbom pada od min. 1% prema linijskim kanalima i krovnim vodolovima.

ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
INSTALACIJE STRUJE

Priključak objekta će se izvesti prema elektroenergetskoj suglasnosti br. 400100-200701-0022 iz transformatorske stanice oznake TS 2295. Priključak građevine izvesti kabelima tipa NAYY-O 4x150 mm2 i to na način: (dva) kabela u paraleli spojiti GRO1, te iz GRO1 povući 1(jedan) kabel u GRO2. Svi glavni razvodni ormari su smješteni u prizemlju u elektro sobi. Za uvod priključnih kabela u zgradu, predviđene su cijevi TPE 160 mm kroz zid podruma te u podrumu na čeličnom perforiranom kabelskom kanalu PK300.
Mjerni ormari stanova (EMO) i KPMO ormari su smješteni po etažama u zgradi.
Za svaki ulaz je predviđen razvodni ormar zajedničke potrošnje oznake RZP A i RZP B. Smješteni u elektrosobama u prizemlju. Sa razvodnog ormara zajedničke potrošnje ulaza B se napaja sigurnosni potrošači (dizalo RDB) koji je spojen ispred glavnog prekidača i ostali potrošači zajedničke potrošnje stubišta: rasvjeta stubišta i hodnika, ulaza u zgradu, Sigurnosna rasvjeta, Portafon, Zajednički antenski uređaj i ormarić za kabelsku televiziju, Komunikacijski ormar BD.
Rasvjeta ulaza i rasvjeta stubišta se uključuje preko detektora pokreta. Rasvjete zajedničkih prostora hodnika ispred dizala po etažama se uključuje preko detektora pokreta. Svjetiljke su stropne sa štednim žaruljama u zaštiti IP 44. U zajedničkim prostorijama stubišta instalacija se izvodi podžbukno u odgovarajućim plastičnim cijevima.
Za elektroinstalacije garaže predviđen je razvodni ormar garaže oznake RG koji se napaja sa posebnog brojila. Sa razdjelnika garaže RG izvodi se napajanje razdjelnika: ventilacije garaže RVG ventilacije zapornice RVZ, razdjelnik prepumpavanja RPP, i ostalih potrošača rasvjete i priključaka prema jednopolnoj shemi. U svakom stanu u hodniku predviđen je razdjelnik stana (RS) za koncentraciju elektroinstalacije. Elektroinstalacija u stanovima je projektirana podžbukno u stropmim betonskim pločama i zidovima od opeke ili betona sa podžbuknim instalacijskim priborom i materijalom.

INSTALACIJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

U podrumu građevine predviđeni su glavni (priključni) komunikacijski ormari oznaka BD A i BD B za priključak dovodnog TK - kabela. Planirana kabelska kanalizacija predviđena je za priključak bakrenih TK kabela, svjetlovodnih kabela i za eventualni priključak kabelske televizije – KTV.

ANTENSKA INSTALACIJA

RTV stanica omogućuje prijam i distribuciju devet zemaljskih TV programa, UKV radio programa i svih analognih i digitalnih satelitskih programa sa satelita ASTRA i HOT BIRD. Sva potrebna oprema smještena je u ormarić dimenzija 700x500x150 mm. Signal se od antena do ormarića dovodi koaksijalnim kabelom KOKA 3000.

** Napomena: Prilikom izvedbe moguća su odstupanja u mjerama do +/- 2 %.

Tehnički opis zgrade (Preuzmi PDF)

Građevinska dozvola (preuzmi PDF)

Izvadak iz zemljišne knjige (Preuzmi PDF)