Projekt Blato - O projektu


Projekt Blato se sastoji od dvije građevne jedinice. Jedna građevna jedinica je stambene namjene, dok je druga poslovne namjene. Obje jedinice sastoje se od tri nadzemne etaže sa pripadajućim podrumom u kojem su smještena garažno parkirališna mjesta te spremišta.


U stambenoj građevini predviđeno su 43 stambene jedinice raspoloživih veličina u rasponu od cca 43,00 m2 do 113,00 m2. U prizemlju stambenog dijela građevine nalaze se stanovi prilagođeni osobama sa invaliditetom. U podrumu građevine je ukupno 90 garažnih parkirnih mjesta u rasponu od cca 12,00 m2 do 34,80 m2 i 35 spremišta u rasponu od cca 2,70 m2 do 7,50 m2. Vanjskih parkirnih mjesta je sveukupno 62, a površine istih se kreću od cca 11,00 m2 do 12,50 m2.